STUDII/CERCETĂRI/GHIDURI/MATERIALE INFORMATIVE

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese 2019

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Ghid privind modul de completare al declarațiilor de avere și interese

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Sistemul de avertizare în interes public, informații generale ANI

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Manual de utilizare pentru depunere DAI

Contact