Prezentare generală

Conducerea executivă :

Director General : Gabriel Ungureanu Director Exploatare: Gaburoi Gheorghe Director Furnizare : Miron Eugen Director Economic: Cornea Dan

Scopul

Scopul Societăţii este asigurarea bunei funcţionări a infrastructurii de electrificare a CNCF”CFR”-S.A. şi a patrimoniului propriu, prin asigurarea de servicii specifice de electrificare, reglementări şi certificări in domeniul instalaţiilor de electrificare pentru CNCF”CFR”-S.A.

Pentru operatorii de transport feroviar de marfă şi călători şi alte societăţi rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru alte persoane fizice şi juridice române sau străine, cât şi prin desfăşurarea altor activităţi specifice, necesare realizării obiectului său de activitate, pe principii comerciale, inclusiv de realizare de profit.

S.C.”Electrificare CFR”-S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu obiectul de activitate principal.

Obiectul de activitate

Societatea are următorul obiect de activitate, care se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare:
A. Obiect principal de activitate: cod CAEN 3513 - Distribuţia energiei electrice;
B. Obiecte secundare de activitate:
 • cod CAEN 2562 -Operaţiuni de mecanică generală;
 • cod CAEN 2611 -Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
 • cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
 • cod CAEN2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie;
 • cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice;
 • cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice;
 • cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii;
 • cod CAEN 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice;
 • cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electronice;
 • cod CAEN 2829 - Fabricarea altor maşini şi echipamente de utilizare generală n.c.a.
 • cod CAEN 5210 - Depozitări;
 • cod CAEN 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi
 • cod CAEN 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
 • cod CAEN 6203 - Activităţi de management ( gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
 • cod CAEN 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
 • cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
 • cod CAEN 7111 - Activităţi de arhitectură;
 • cod CAEN 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
 • cod CAEN 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
 • cod CAEN 7410 - Activităţi de design specializat;
 • cod CAEN 7490 - Alte activităţi profesionale, şţiinţifice şi tehnice n.c.a.;
 • cod CAEN 7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
 • cod CAEN 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.;
 • cod CAEN 2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. ;
 • cod CAEN 3020 - Fabricarea materialului rulant;
 • cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice;
 • cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
 • cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
 • cod CAEN 3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. ;
 • cod CAEN 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
 • cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice;
 • cod CAEN 4321 - Lucrări de instalaţii electrice ;
 • cod CAEN 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 • cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 • cod CAEN 4520 - întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • cod CAEN 4614 - Intermedierea în comerţul cu maşini, echipamente industriale, navale şi avioane;
 • cod CAEN 4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
 • cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de marfa;
 • cod CAEN 4942 - Servicii de mutare;
 • cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intamgibile (exclusiv bancare);
 • cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
 • cod CAEN 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securitate;
 • cod CAEN 8110 - Activităţi de servicii suport combinate;
 • cod CAEN 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
 • cod CAEN 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor ( oficiilor ) de raportare a creditului;
 • cod CAEN 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 • cod CAEN 8532 - învăţământ secundar, tehnic sau profesional;
 • cod CAEN 8551 - învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
 • cod CAEN 8552 - învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
 • cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
 • cod CAEN 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive;
 • cod CAEN 9319 - Alte activităţi sportive;
 • cod CAEN 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
(2) Societatea poate desfăşura şi alte activităţi specifice necesare realizării obiectului său de activitate.
Contact