DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a societății Electrificare CFR S.A. pentru implementarea strategiei anticorupție pentru perioada 2021-2025

Contact