Societatea Comercială ''Electrificare CFR'' S.A.

Societatea Comercială „Electrificare C.F.R.” - S.A, denumită în continuare Societatea, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1283/13.08.2004, are statut de societate comercială pe acţiuni, şi are ca obiect de activitate principal comercializarea energiei electrice. Societatea este filială cu personalitate juridică a CNCF – „C.F.R.” S.A. denumită în continuare Compania, este organizată şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Prezentare generală

S.C.”Electrificare CFR” S.A. este o filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A., înfiinţată în baza H.G. nr. 1283/2004 şi înscrisă la Registrul Comerţului, având Cod Fiscal nr. RO 16828396.

Servicii

Societatea Comercială "Electrificare CFR" S.A. oferă servicii, pe baza unui sistem de calitate recunoscut internațional ISO 9001, cu personal certificat A.N.R.E. si A.F.E.R.
 

Anunturi licitatii

   
   

  Anunturi angajari


   
   
   

  Anunturi


   
   
  Contact