Tarife specifice

A. Tarif manoperă pentru lucrări de revizie pe jos, strângerea buloanelor la şină şi verificarea legăturilor de continuitate a returului curentului de tracţiune :

1. Instalaţii de linie de contact vechi (care nu au fost modernizate):
– linii directe, curente şi din tunele = 579,44 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ lucrare;
– linii abătute = 575,11 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ lucrare;
2. Instalaţii de linie de contact noi (care au fost modernizate):
– linii directe, curente şi din tunele = 596,87 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ lucrare;
– linii abătute = 563,29 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ lucrare;

Obs. Calculul tarifului este pentru o zi lucrătoare de 8 ore şi include şi deplasarea personalului de la sediul subunităţii la locul de executare a lucrărilor.

B. Tarif manoperă pentru lucrări de remediere fără scoatere de sub tensiune, îndepărtarea vegetaţiei, descoperirea ancorelor, inscripţionarea stâlpilor şi vopsirea elementelor la nivelul solului, reglarea distanţei faţă de sol la compensatoare, acoperirea cu vaselină a părtilor filetate şi în frecare, verificare şi aducere la condiţii tehnice minime de funcţionare bobinelor de protecţie :

1. Instalaţii de linie de contact vechi (care nu au fost modernizate):
– lucrări de verificare şi aducere la condiţiile tehnice minime de funcţionare a bobinelor de protecţie = 68,39 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ bobină;
– restul operaţiilor = 580,23 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/km cale.

2. Instalaţii de linie de contact noi (care au fost modernizate):
– lucrări de verificare şi aducere la condiţiile tehnice minime de funcţionare a bobinelor de protecţie = 52,24 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/ bobină;
– restul operaţiilor = 561,04 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/km cale.

Obs. Calculul tarifului este pentru o zi lucrătoare de 8 ore şi include şi deplasarea personalului de la sediul subunităţii la locul de executare a lucrărilor.

C. Tarif manoperă pentru lucrări de măsurători şi verificări la instalaţiile de linie de contact LC fără scoaterea de sub tensiune a acesteia:

1. Instalaţii de linie de contact vechi (care nu au fost modernizate)
– măsurarea interstiţiilor de scânteiere = 52,24 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/buc.;
– măsurarea gabaritelor pe orizontală şi vertical precum şi de inclinare a instalaţiilor de sprijin = 187,78 lei (f. TVA şi fără cotă de profit) / km cale.;
2. Instalaţii de linie de contact noi (care au fost modernizate):
– măsurarea interstiţiilor de scânteiere = 52,24 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată;
– măsurarea gabaritelor pe orizontală şi vertical precum şi de inclinare a instalaţiilor de sprijin = 187,78 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/km cale;

D. Tarif manoperă pentru lucrări de electrosecuritate – scoatere de sub tensiune a liniei de contact fără punerea la dispoziţie a utilajelor de lucru – zi lucrătoare:
– lucrări de electrosecuritate (scoatere tensiune, punere la pământ, admitere, supraveghere lucrări), fără drezină pantograf 1.193,76 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/lucrare

Obs. Calculul tarifului este pentru o zi lucrătoare de 8 ore şi include şi deplasarea personalului de la sediul subunităţii la locul de executare a lucrărilor.
Pentru pentru fiecare oră lucrată peste programul de 8h, lucrarea se tarifează cu valoarea 144,95 lei(fără TVA şi fără cotă profit)

E. Tarif manoperă pentru lucrări de electrosecuritate – scoatere de sub tensiune a liniei de contact, fără punerea la dispoziţie a utilajelor de lucru – zi festivă şi repaus săptămânal:
– lucrări de electrosecuritate (scoatere tensiune, punere la pământ, admitere, supraveghere lucrări), fără drezină pantograf = 2.387,47 lei (fără TVA şi fără cotă de profit) /lucrare

Obs. Calculul tarifului este pentru o zi lucrătoare de 8 ore şi include şi deplasarea personalului de la sediul subunităţii la locul de executare a lucrărilor.
Pentru pentru fiecare oră lucrată peste programul de 8h, lucrarea se tarifează cu valoarea 289,88 lei (fără TVA şi fără cotă profit)

F. Tarif pentru lucrări de verificări şi măsurători PRAM echipamente electroizolante (mănuşi, cizme, covoraşe electroizolante):
– mănuşi electroizolante = 21,97 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată
– cizme electroizolante = 21,97 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată
– covoraş electroizolant = 21,97 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/m.p.

G. Tarif pentru lucrări de verificări şi măsurători PRAM echipamente electroizolante – prăjini electroizolante:
– prăjină electroizolantă = 26,27 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată.

H. Tarif pentru lucrări de verificări şi măsurători PRAM echipamente electroizolante – scurtcircuitoar mobil, cabluri ocolitoare :
– scurtcircuitor mobil = 47,76 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată.
– cablu ocolitor = 47,76 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată.

I. Tarif măsurători PRAM – rezistenţă de dispersie a prizei de pământ = 104,72 lei (fără TVA şi fără cotă de profit)/bucată.

Obs. Acest tarif nu include cheltuielile de transport/deplasare ale personalului PRAM la locul de efectuare al măsurătorilor.

Toate aceste tarife nu au incluse cota de profit şi cota de T.V.A . Cota de profit va fi aplicată potrivit reglementărilor interne ale S.C. “Electrificare CFR” S.A.

Contact