LISTA CUPRINZÂND CADOURILE PRIMITE

Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol sau a altor activități în legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției personalului cu obligații de declarare a cadourilor conform dispozițiilor legale, din cadrul 

Societății “Electrificare CFR”-SA

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare, Societatea “Electrificare CFR”-S.A. face cunoscut faptul că în anul 2023, Comisia de evaluare și inventariere nu a înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către personalul cu obligații de declarare a cadourilor din cadrul acesteia.

Contact