Anunț pentru selecția ofertanților privind achiziția de energie electrică și certificate verzi de la producători de energie electrică din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 3 MW

Licitație publică Mijloace Fixe Iași
ianuarie 18, 2021
Comunicat – întâlnire între conducerea Companiei Naționale Poșta Română respectiv conducerea S.C. „Electrificare C.F.R.”S.A.
ianuarie 29, 2021

 

Societatea Comercială ”Electrificare CFR” S.A. intenționează să achiziționeze energie electrică și certificate verzi prin încheierea de contracte bilaterale distincte cu producători de energie electrică din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 3 MW.

Oferta producătorului de energie electrică din surse regenerabile va conține următoarele documente care reprezintă condiții minimale de participare:

–  documentele fiscale (CUI, certificat fiscal).

–  licența ANRE de producător în limita acceptată de reglementări (inclusiv anexa la licență și decizia de acordare a acesteia).

Oferta trebuie să mai conțină următoarele informații:

–    Disponibilitate pentru încheiere contract energie electrică – 30 puncte

Prețul de contract al certificatelor verzi (lei/CV) care va fi la nivelul minim reglementat prin ordin ANRE ( 142,2107lei/CV)

Termenul de plată din contractul pentru certificate verzi care va fi de cel puțin 30 de zile.

– plata contravalorii certificatelor verzi la termen minim de 30 zile  – 5 puncte

– plata contravalorii certificatelor verzi la termen minim de 40 zile  – 10 puncte

Prețul de contract al energiei electrice care va fi mai mic sau egal cu 230,00 lei/MWh.

– preț mai mic cu până la 1,5 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 5 puncte

– preț mai mic cu 1,5 – 3 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 10 puncte

– preț mai mic cu 3 – 4,5 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 15 puncte

– preț mai mic cu 4,5– 6 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 20 puncte

– preț mai mic cu peste 6 lei/MWh față de limita maximă stabilită – 25 puncte

Termenul de plată din contractul pentru energie electrică, care va fi de cel puțin 30 de zile.

– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 30 zile – 5 puncte

– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 45 zile – 10 puncte

– plata contravalorii energiei electrice la termen minim de 60 zile – 15 puncte

Costurile corespunzătoare serviciului de echilibrare și Partea care suportă aceste costuri.

– livrarea energiei electrice echilibrată (suportarea de producător a costurilor fixe de echilibrare) – 20 puncte

– cheltuieli fixe de echilibrare suportate de către Societatea Comercială ”Electrificare CFR” S.A. între 500 – 1.000 lei – 10 puncte

– cheltuieli fixe de echilibrare suportate de către Societatea Comercială ”Electrificare CFR” S.A. între 1.000 lei – 2.000 lei – 5 puncte

 

La redactarea ofertei se va menționa faptul că are durata de valabilitate de  30 (treizeci) de zile.

   Oferta producătorului de energie electrică din surse regenerabile va fi depusă la

Secretariatul Societăți  Comerciale ”Electrificare CFR” S.A., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Palat CFR – Aripa Grivița, camera 87. Tel. 021/319.25.12, Fax. 021/311.98.38,

între data de 01.03.2021 și data de 15.03.2021 ora 14.00.

Oferta marcată corespunzător, împreună cu celelalte documente ale candidaturi va fi sigilată într-un plic închis corespunzător și netransparent, având mențiunea”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.03.2021”.

Toate documentele vor fi numerotate și semnate pe fiecare pagină fiind însoțite de un opis.

Pentru informații suplimentare și clarificări, e-mail: secretariat@e-cfr.ro.

 Menționăm că accesul în Palatul CFR este permis pe la Poarta A, de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00, în baza documentelor de identitate.

 

Contact