Licitație publică cu strigare S.C. „Electrificare C.F.R.” – S.A.- Sucursala Electrificare Craiova

Licitație publică cu strigare S.C. „Electrificare C.F.R.” – S.A.- Sucursala Electrificare Timișoara
mai 28, 2021
Anunț angajare tehnician IFTE III (electrician)
iulie 28, 2021

S.C.”Electrificare C.F.R.” S.A.  – Sucursala Electrificare Craiova cu sediu în Str. Aleea I Depoului, nr.5, Loc. Craiova, C.I.F. RO 16828396, înregistrată  la Registrul Comerţului sub nr. J40/16205/18.10.2004, Cod Fiscal 21333229, CONT : RO44CECEDJ0101RON0523268, deschis la CEC BANK –Sucursala Craiova, telefon  0372 758 414, Fax 0372.875.509 reprezentată prin ing. Marian NISIPEANU – Şef Sucursala Electrificare, Contabil Şef – ec. Mariana EPURE, în calitate de VÂNZĂTOR, organizează licitaţie publică mixtă cu oferte în plic sigilat cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare pentru valorificare deşeuri feroase şi neferoase, în data de 22.06.2021 ora 10:00, cu prima repetare a licitaţiei în caz de neadjudecare pe 14.07.2021, ora 10:00 şi  a doua repetare a licitaţiei, în caz de neadjudecare,  pe data de 04.08.2021 ora 10:00.

Cantitate estimata este: Deşeuri Feroase aprox. 19424,50 kg (fier ) și neferoase aprox. 115,20 Kg (cupru), 31 Kg aluminiu, 400 Kg acumulatori.

 

            Garanţia de participare la licitaţie este în cuantum de 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru deşeurile feroase şi neferoase înscrise în caietul de sarcini.

 

Termenul limită  pentru depunerea documentelor de includere pe lista ofertanţilor este de 21.06.2021 ora 10:00; iar daca este cazul prima repetare 13.07.2021 respectiv a doua repetare 03.08.2021 ora 10:00.

Deşeurile /loturile/piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a (cu strigare) din cadrul licitaţiei mixte şi care nu au mai fost oferite la o altă licitaţie se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei sau în ziua urmatoare acesteia, numai pentru operatorii economici ofertanţi la etapa a II-a şi ale căror oferte sunt cel puţin egale cu preţul de pornire al licitaţiei, in conformitate cu conditiile din C.S.

         Preţul documentaţiei pentru licitaţie : caiet de sarcini şi formulare de înscriere şi participare  este de  158,40 lei (fără TVA),  respectiv 188,50 lei (cu TVA ).

         

Documentaţia pentru licitaţie poate fi obţinută de la sediul Sucursalei  Electrificare Craiova str. Aleea I Depoului, nr.5, Loc. Craiova, Cod postal 200101, iar depunerea documentelor pentru participare la licitaţie se va face cu cel mult 5 (cinci) zile înainte de data stabilită pentru ţinerea licitaţiei, dar nu mai târziu de de 24 ore, înaintea licitaţiei din data de 22.06.2021, ora 10:00.

 

Cei interesaţi în a participa la licitația publică mixtă cu strigare şi adjudecare la preţul cel mai mare, vor depune la sediul organizatorului într-un plic închis, sigilat, semnat şi ştampilat documentele de calificare/participare la licitaţie.

 

Cantitate estimată locul unde se află deşeurile şi persoane de contact:

 

Nr.

Crt

 

 

Denumire  deşeu

 

 

U.M.

 

 

Cantitate estimata

(aprox.)

 

 

Locul  unde  se afla  deşeul

Persoana de contact / nr.tel.

     1 2 3 6 7

1

Fier kg 7180,00 Sediu  CE Craiova, str. Aleea I Depoului, nr. 5  

 

Mateescu Gabriel

0722 693 318

2

Fier kg 2000

STE Valea Alba, DN 6;

3

Fier kg 2000

STE Strehaia, Str. Garii, nr. 1

4

Cupru kg 91,20

Sediu  CE Craiova, str. Aleea I Depoului, nr. 5

5

Acumulatori kg 400,00 Sediu  CE Craiova, str. Aleea I Depoului, nr. 5
6 Aluminiu kg 20,00

Sediu  CE Craiova; str. Aleea I Depoului, nr. 5

7

Fier kg 1069,50 Sediu District Electrificare Tg Jiu 1, str. 9 Mai, nr. 115 Buliga Cosmin

0724399455

8

Aluminiu kg

7

9

Cupru

kg 22,00
10 Fier kg

5874,00

District Electrificare Cărbunesti, str. Gări, nr. 18

Anutoiu Gheorghe

0724 399 452

11

Fier kg 1301

Sediul CE Rosiori, Str. Garii, Nr. 1, Teleorman

Streinu Leonard Tel 0735202775

12

Cupru kg 2

Sediul CE Rosiori, Str. Garii, Nr. 1, Teleorman

13

Aluminiu

kg

4

Sediul CE Rosiori, Str. Garii, Nr. 1, Teleorman

TOTAL

ESTIMAT

Kg  Fe

19424,50

Kg Cu

115,20

Kg acumulatori

400,00

Kg Al

31,00

 

 

  Relatii  suplimentare la telefon : 0728 101 753.

Contact