Hotarari CA

Anul 2016

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 12

Anul 2017

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 14

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 14

Anul 2018

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Anexa 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 14

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 15

Anul 2019

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 14

Anul 2020

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 13

Anul 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

CA 9

Contact