Hotărari AGA

Anul 2016

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anul 2017

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 12

Anul 2018

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 14

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 15

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 16

Anul 2019

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 14

Anul 2020

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anul 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anul 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 3

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 4

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 5

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 6

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 7

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 8

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 9

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 10

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 11

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 12

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 13

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 14

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

AGA 15

Contact