Comunicat – Drept la replică la articolul publicat în data de 23.04.2021 pe site-ul https://clubferoviar.ro/scandal-la-electrificare-cfr

Comunicat – Finalizarea proceduri de atribuire a contractului de furnizare „Motorină EURO 5”
aprilie 8, 2021
Licitație publică cu strigare S.C. „Electrificare C.F.R.” – S.A.- Sucursala Electrificare Timișoara
mai 28, 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Ca urmare a articolului publicat în data de 23.04.2021 pe site-ul https://clubferoviar.ro/scandal-la-electrificare-cfr/, societatea S.C. „Electrificare CFR” S.A., emite prezentul comunicat de presă, cu scopul de a aduce lămuriri cu privire la necesitatea emiterii notificării de evacuare a angajaților din imobilul proprietate a societății.

Angajații identificați ca locuind fără forme legale și în condiții insalubre (așa cum se poate lesne observa din imaginile publicate pe pagina de internet sus-numită) în imobilul situat în strada Butuceni au fost somați să evacueze spațiile, având în vedere în primul rând faptul că aceștia nu dețin niciun document care să le ofere dreptul de folosință asupra spațiului.

În al doilea rând, siguranța personalului reprezintă o prioritate pentru conducerea societății, iar după cum se poate observa din pozele publicate, spațiile ocupate fără drept nu sunt configurate în vederea utilizării acestora cu destinație de locuință, imobilul reprezentând, în fapt, doar un dispecerat al societății unde există instalații de telemecanizare și de medie tensiune.

Astfel, folosirea acestor spații reprezintă un real pericol din punct de vedere al unui prezumtiv incendiu sau al unei alte cauze ce ar necesita o evacuare urgentă.

Societatea și-a manifestat intenția de a reglementa situația spațiilor ocupate fără bază legală, un prim pas dispus în acest sens fiind formarea unei comisii la nivelul societății în vederea identificării unei modalități legale pentru ca salariații să locuiască acolo.

Nu în ultimul rând dorim să facem precizarea că nivelul salarial vehiculat în articolul în discuție (2.600 RON pentru un inginer) nu reflectă nici pe departe realitatea. În fapt, persoanele care ocupă în mod nelegal proprietatea societății încasează, în medie, un salariu brut situat în intervalul 5.867 – 16.874 RON, la care se adaugă și alte drepturi de natură salarială.

 

Contact