Anunțuri

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Plan de selectie - componenta initiala pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii Electrificare CFR S.A.

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Scrisoarea de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație respectiv Directorilor pentru perioada 2023-2027 la societatea "Electrificare CFR" S.A.

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Anunt recrutare membru C.A. S.C."Electrificare CFR" S.A.

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Formulare candidati S.C."Electrificare CFR" S.A.

Contact