ANUL 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Bilanț 30.06.2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raportul administratorilor semestrul I 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Balanța de verificare centralizatoare la 31.12.2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Bilanț 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Declaratia pe propria raspundere a administratorului Electrificare CFR

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2022 Anexa 1

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2022 Anexa 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Hotararea AGA numarul 8 din 24.05.2023

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Note explicative 1 -18

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor S.C.Electrificare CFR S.A.- Anul 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raport asupra sistemului de control managerial la 31.12.2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raport audit situații financiare anul 2022 cu autorizații

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raportul administratorilor pentru anul 2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Situația fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raport anual privind remunerațiile Administratorilor și Directorilor anul 2022

Contact