ANUL 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Bilanț 30.06.2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raportul administratorilor semestrul I 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Balanta de verificare 31.12.2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Declaratie Director General 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Executie bugetara la 31.12.2021 Anexa 1 si 2

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Modificare capitalului propriu 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Note bilant 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raport audit extern 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raportul administratorilor si declaratie nefinanciara 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Situatia fluxurilor de trezorerie 2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Bilant 31.12.2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si a directorilor S.C. Electrificare CFR S.A.

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raport asupra sistemului de control intern 31.12.2021

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Raportul administratorilor S.C. Electrificare CFR S.A.

Contact