ANUL 2020

Anexa 2 - SPFEE Standard de performanta Trim II,III,IV- 2020

Bilanț 30.06.2020

Remunerații 2020

Raport anual cu privire la remunerații și avantaje pentru anul 2020

Politici și criteri de remunerare pentru anul 2020

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Anexa 1

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Anexa 2

Balanța de verificare la 31.12.2020

Raport audit pentru anul 2020

Declarație Director General conform art.30 Legea 82/1991

Note bilanț 2020

Raportul administratorilor și declarația nefinanciară pentru situațile financiare - 2020

Situația fluxurilor de Trezorerie la 31.12.2020

Bilanț 31.12.2020

Situația modificări capitalurilor la 31.12.2020

Contact