Situatii Economice nr

Situatii Financiare Anuale 2017

Bilant Contabil

Situatii Financiare Anuale 2016

Bilant Contabil

Note Bilant , Flux de trezorerie si modificarea capitalului

Raportul Administratorilor

Raportul audit extern

 

Situatii Financiare Anuale 2015

Bilant Contabil

Note Bilant

Raportul Administratorilor

Raportul audit extern

Situatia capitalurilor

  Situatii Financiare Anuale 2014

Bilant Contabil

Capital

Trezorerie

Note explicative

Raportul administartorilor

Raport audit extern