1.Legislatie generala

    Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

    Legea 127/2014  a energiei electrice si a gazelor naturale – completare

2. Furnizarea energiei electrice

    Ordin 86/2009 Regulament privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale

    Ordin 8/2014 Conditii generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

    Ordin 64/2014 Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali

     Ordin 16/2015 Procedura cadru privind obligatia furnizorului de energie electrica si gaze naturale si de solutionare a plangerilor clientilor finali

     Ordin 84/2015 Procedura privind regimul garantiilor financiare constituite de clinetii finali in favoarea furnizorilor de ultima instanta

     Ordin 85/2015 Conventii cadru tripartita incheiata intre furnizor, operatorul de retea si clientii finali

     Ordin 118/2015 Standardul de performanta pentru activitatea de furnizor a energiei electrice.

 3. Distributia energiei electrice

      Ordin 28/2007 Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

     Ordin 128/2008 Cod tehnic al retelelor electrice de distributie

     Ordin 5/2015 Regulament monitorizare ANRE a programelor de conformitate cu operatorul de retea

     Ordin 90/2015 Contracte cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice

     Ordin 129/2015 Procedura constituire garantii financiare in cadrul contractului pentru serviciul de distributie a energiei electrice

    

 4. Tarifare energie electrica si servicii conexe

      Ordin 108/2018 Tariful mediu pentru serviciu de transport, a componentelor tafilului de transport de introducere a energiei electrice in retea (TG) si de extragere a energiei electrice din retea (TL)

     Ordin 108/2018 Cogenerarea de inalta eficienta si modul de facturare

     Ordin 23/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Enel Banat S.A.

     Ordin 22/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Enel Dobrogea S.A.

     Ordin 21/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea ,Enel Muntenia” S.A.

     Ordin 26/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Electrica Transilvania Sud S.A.

     Ordin 24/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Muntenia Nord S.A.

     Ordin 25/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Enel Transilvania Nord S.A.

     Ordin 19/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Delgaz GRid SA

     Ordin 20/2019 Tarif specific pentru serviciul de distributie si a pretului energiei reactive pentru societatea Oltenia SA

 5. Certificate verzi si cogenerare

      Legea 220/2008 Stabilirea promovarii procedurii energiei din surse regenarabile

     Ordin 206/2018 Modificarea Ordinului 123/2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea si a modului de facturare

     Ordin 207/2018 Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie CV aferenta anului 2019

     OUG 24/2017 Aprobarea valorilor limita de tranzactie a certificatelor verzi si a unui certificat verde netranzactionat pentru anul 2018

     Ordin 110/2017 Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie a certificatelor verzi pentru anul 2018

     Ordin 38/2018 Stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie CV aferenta anului 2017